Hryciów Paweł

Hryciów Paweł  


Miejsce i data urodzenia – Kołobrzeg, 19 kwietnia 1977r.
Stan cywilny - żonaty
żona - Dorota, córka - Karinka

WYKSZTAŁCENIE
2010 - studia podyplomowe
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Kierunek: Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej
2007 – studia podyplomowe
Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Kierunek: Rachunkowość i Finanse Specjalność: Rachunkowość
2005 –2006 uzupełniające studia magisterskie
Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Kierunek: Finanse i Bankowość Specjalność: Zarządzanie finansami
2003-2005 Akademia Rolnicza w Szczecinie
Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej
Kierunek: Ekonomia Specjalność: Zarządzanie i Marketing
2001 – 2003 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Wydział Zarządzania i Marketingu Kierunek: Ekonomia, Specjalność: Organizacja i Zarządzanie
1992 – 1996 Liceum Ekonomiczne w Kołobrzegu
Kierunek: Finanse i Rachunkowość

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
od 07.11.2008 - Członek Zarządu spółki "Uzdrowisko Połczyn" S.A.
od 05.10.2007 do 05.11.2008 – Członek Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej - Kotwica Kołobrzeg
od 01.09.2007 - Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu – Zastępca Dyrektora
od 26.07.2007 Członek Rady Nadzorczej Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Szczecinie
od 24.07.2007 do 31.08.2007 - Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu Inspektor ds. organizowania szkoleń dla osób bezrobotnych
od 12.03.2007 Przewodniczący Rady Nadzorczej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kołobrzegu
od 17.06.1996 do 20.07.2007 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie Inspektorat w Kołobrzegu

OSIĄGNIĘCIA I NAGRODY
2005 - 2006 stypendium Uniwersytetu Szczecińskiego za wyniki w nauce
2006 – ukończony kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa – zakończony egzaminem w Ministerstwie Skarbu Państwa,
17.06.1996 – 16.06.1997 odbyta aplikacja administracyjna /art. 3 pkt 3 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982r. o pracownikach urzędów państwowych. (Dz. U. Nr 31 poz. 214),

DODATKOWE INFORMACJE
Mieszkańcem Kołobrzegu jestem od 2005r. i od samego początku aktywnie angażowałem się w życie Miasta Kołobrzeg i Powiatu Kołobrzeskiego pracując społecznie, jako pełnomocnik Wspólnoty Mieszkaniowej „Helsińska 7-9-11”, Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla Nr 3 oraz Członek Rady Nadzorczej koszykarskiej „Kotwicy Kołobrzeg” S.A.
Jeśli ktoś by mnie zapytał o sukces osobisty, społeczny i zawodowy to odpowiedziałbym:
OSOBISTY – moja rodzina,
SPOŁECZNY – zaangażowanie budowy ulicy Helsińskiej i Brukselskiej wynikiem czego było zmiana WPI i realizacja zadania w 2008r. a nie jak planowano w 2012r. /wielka przy tym zasługa Wiceprezydenta Tomasza Tamborskiego oraz byłej Radnej Beaty Wojtal i Radnego Darka Zawadzkiego/ i zmiany w projekcie, które zwiększyły o 14 tak potrzebne na naszym osiedlu miejsca parkingowe.
ZAWODOWY – uzdrowienie Spółki „Uzdrowisko Połczyn” S.A. /kiedy w 2008r. zostałem Członkiem Zarządu tej spółki miał ona zobowiązania przekraczające 6 mln zł i 3 mln strat z lat ubiegłych. Wspólnie z obecnym Prezesem udało nam się zreformować spółkę i na koniec 2009r. uporaliśmy się ze zobowiązaniami i osiągnęliśmy 2 mln zł zysku netto. W 2010r. kontynuując założony plan wykonujemy remonty i inwestycje (3mln zł) i planujemy zysk netto w kwocie 0,5 mln zł/.

Kandyduję do Rady Powiatu, by w pełni służyć społeczeństwu swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Bycie radnym to zaszczyt i honor, dlatego też, jeśli Państwo mi zaufacie i zostanę radnym zrzeknę się diety.
Proszę Państwa o głos w dniu 21 listopada.

Okręg Wyborczy nr 3
Artyleryjska, Basztowa, Bogusława X, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Brukselska, Budowlana, 6 Dywizji Piechoty, Grochowska, Helsińska, Władysława Jagiełły, Janiska, Jerzego, Kaliska, Kamienna, Kazimierza Wielkiego, Kielecka, Księcia Warcisława III, Kujawska, Lipowa, Lotnicza, 1 -go Maja, Mazowiecka, Młyńska, Radomska, Rzemieślnicza,Słowińców, Solna, Stańczyka, Szpitalna, Trzebiatowska, Wiedeńska, Wielkopolska, Władysława Łokietka, Wodna, Wolności, Zygmuntowska.
 


 Hryciów Paweł
 Helsińska, 78-100 Kołobrzeg
 
e-mail: , www: